Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ด้วยความยินดีที่คุณไว้วางใจและให้ความสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา “tdedballonline.com” ทีมงานของเราจะยึดมั่นในหลักการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของท่านอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราดังนี้:

1.การให้ข้อมูลส่วนตัว: เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการกับ “tdedballonline.com” ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกหรือทำธุรกรรมในเว็บไซต์ เราขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเก็บรักษาข้อมูลการเข้าใช้งานและรหัสผ่านเป็นความลับ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายและแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

2.การใช้ข้อมูลส่วนตัว: ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อเป้าหมายที่กำหนดเท่านั้น เช่น ใช้ในการดำเนินการทางธุรกรรม การติดต่อให้คำแนะนำ และการส่งข้อมูลหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ “tdedballonline.com” ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเปิดเผยข้อมูล: เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายหรือมีคำขอจากหน่วยงานต้องการข้อมูล เราจะดำเนินการตามคำขอเหล่านี้ตามเทคโนโลยีและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลของท่าน

ความปลอดภัย: เราให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม การสูญเสียข้อมูล หรือการแอบแฝงข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย: เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ของเราตามเวลาและสถานการณ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้น เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์หรือทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเรา

ทาง “tdedballonline.com” ยินดีให้บริการและรับประกันว่าเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนตัวของท่านเสมอ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำค่ะ