‘สารวัตรซัว’ พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล โดนออกราชการ สั่งฟันวินัย-อาญา

พนันออนไลน์ พ่นพิษ ‘สารวัตรซัว’ พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล โดนออกราชการ ผบ.ตร. สั่งดำเนินการทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด

กรณี ‘สารวัตรซัว’ พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล นั้น พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงประเด็นที่มีการกล่าวหาพาดพิง ตำรวจที่ชื่อ สารวัตรซัว พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ และละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง (ผบช.สกบ.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบว่ามีการละทิ้งหน้าที่ เกมสล็อต หรือมีการกระทำผิดอื่น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ จะดำเนินการทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ข่าวสัaงคม 2566

ทั้งนี้ จากประเด็นที่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาแฉพาดพิง ตำรวจที่ชื่อ “สารวัตรซัว” เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ มูลค่าหมื่นล้าน และละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น

ความคืบหน้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ธงชัย เสรีวัฒนา ผู้บังคับการกองโยธาธิการ ลงนามในคำสั่งกองโยธาธิการ ที่ 5/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ใจความว่า ด้วย พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล ตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับเงินเดือน(ระดับ) ส.3 ขั้น 14 จำนวน 32,450 บาท

มีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง กองโยธาธิการ ที่ 4/2556 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ในเรื่องละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ทางราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และ มีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 3(1) คือ ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่อง เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และ ผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้น คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา ที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92, 105, 131 และ 179 แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 8 จึงให้ พันตำรวจโท วสวัตติ์ มุครสกุล สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 141 ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งและหาก ประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผล การวินิจฉัยอุทธรณ์

ข่าวแนะนำ : คนดูเป็นล้าน! สาวถูกหวย ถือลอตเตอรี่ปึกใหญ่ ไปขอลาออกจากงาน ถูกจริงไม่จกตา

คนดูเป็นล้าน! สาวถูกหวย ถือลอตเตอรี่ปึกใหญ่ ไปขอลาออกจากงาน ถูกจริงไม่จกตา

คนดูเป็นล้าน! สาวถูกหวย ถือลอตเตอรี่ปึกใหญ่ ไปขอลาออกจากงาน ถูกจริงไม่จกตา

สังคม

ผู้ใช้ TikTok ชื่อ @eingeye_27 หรือ คุณอิงอาย สาวพนักงานในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี โพสต์คลิปสุดไวรัล ที่คนดูไปแล้วเกือบ 2 ล้านครั้ง หลังเจ้าตัวเดินไปขอลาออกจากงาน พร้อมกับถือลอตเตอรี่ปึกใหญ่ไปด้วยในมือ โดยเจ้าตัวบอกว่าขอลาออกเพราะว่าถูกหวยมาเยอะ โดยเธอเดินไปที่โต๊ะหัวหน้างานแล้วบอกว่า “หัวหน้าคะ หนูถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 หนูขอลาออกค่ะ” จากนั้นก็โชว์ปึกลอตเตอรี่ให้หัวหน้าดู แล้วบอกว่า “ซื้อมาหลายใบอยู่ค่ะ”

อย่างไรก็ตาม ในเหตุผลที่ระบุในใบลาออกจากพนักงานหน่วยราชการ เจ้าตัวเขียนว่า “ไปดูแลธุรกิจครอบครัว”

ซึ่งหลังคลิปไวรัลออกไป คุณอิงอายก็ทำอีกคลิปชี้แจงว่า การลาออกในคลิปเป็นเรื่องจริง ส่วนที่ถูกหวยก็ถูกจริงๆ แต่ไม่ได้ถูกรางวัลใหญ่ แต่ก็ถือว่าถูกหวยได้เงินมาเยอะอยู่ เป็นจำนวนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนเหตุผลจริงๆ ที่ขอลาออกจากงานนั้น เพราะตอนนี้เธอทำธุรกิจส่วนตัวมาได้สักพักแล้ว และทำงานในหน่วยราชการมา 8 ปี ถึงเวลาที่จะขอออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆ ดูบ้าง

ซึ่งการลาออกครั้งนี้ ต่อให้ไม่ถูกลอตเตอรี่สักใบเลย ก็จะลาออกอยู่แล้ว วางแผนเอาไว้นานแล้ว เพียงแค่จังหวะมันบังเอิญมาตรงกันพอดีเท่านั้นเอง

อัพเดททุกข่าวสารของสังคมบ้านเมืองได้ที่นี่  >>> “สนธิรัตน์”ประธานทอดผ้าป่าสำนักสงฆ์ป่าเวฬุวัน นครศรีธรรมราช

“สนธิรัตน์”ประธานทอดผ้าป่าสำนักสงฆ์ป่าเวฬุวัน นครศรีธรรมราช

“สนธิรัตน์” หอบหัวใจร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าสำนักสงฆ์ป่าเวฬุวัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างอาชีพ รายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันนี้ (8 ต.ค.65) ที่สำนักสงฆ์ป่าเวฬุวัน (ถ้ำแรด)  ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค ร่วมเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ป่าเวฬุวัน (ถ้ำแรด) จำนวน 2 ไร่ 1 งาน โดยมีนายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรค และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ว่าที่ผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าผู้สมัคร ส.ส. พรรคสร้างอนาคตไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพร้อมกับชาวบ้านผู้มีจิตกุศลศรัทธากว่า 400 คน

โดยในโอกาสนี้ นายสนธิรัตน์ ได้กล่าวขณะพบปะกับชาวบ้านว่า ตนรู้สึกดีใจที่พี่น้องประชาชนบ้านลานช้าง ตำบลกะปง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติตนและพรรคสร้างอนาคตไทย ได้มาร่วมพิธีบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมกับพ่อแม่พี่น้อง ตนขอเอาใจบริสุทธิ์อธิษฐานเป็นจิตกุศลร่วมในครั้งนี้

ข่าวสังคม คือ

“สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องทุกคน ด้วยเนื้อนาบุญทำให้ผมและพี่น้องที่นี่ได้มาพบกัน ผมเองเป็นคนที่ยึดถือเรื่องการทำบุญร่วมกุศล และไม่เคยละเลยเรื่องการสร้างบุญ มาโดยตลอด แม้วันนี้จะมีแค่หัวใจที่เป็นบุญกุศลมาร่วมด้วย เพราะมีข้อจำกัดกติกาทางการเมืองที่ต้องทำตาม แต่ก็รู้สึกอิ่มบุญและปลาบปลื้มใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนจริงๆ” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นายสนธิรัตน์ กล่าวต่อว่า การทอดผ้าป่าสามัคคีในวันนี้ นอกจากจะเป็นการสืบสานพิธีบุญทางพุทธศาสนาแล้ว เพื่อยกฐานะให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชุมนุมนในพื้นที่แห่งนี้ด้วย เนื่องจากในบริเวณสำนักสงฆ์แห่งนี้มีถ้ำที่สวยงาม ที่กำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตาม โครงการพัฒนาถ้ำแรดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย