Kakao Games และ XLGAMES ปล่อยตัวอย่างแรกของ ArcheAge 2

หลังจากที่ทางบริษัท Kakao Games และผู้พัฒนา XLGAMES ได้ออกมาเปิดตัวเกมใหม่ฟอร์มยักษ์ภาคต่อ ArcheAge 2 ทีใช้เทคโนโลยีอย่าง Unreal Engine 5

Kakao-Games

ในการพัฒนาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเกมที่น่าจับตามอง อย่างที่ทราบกันดีว่าในประเทศเกาหลีช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดงานเกมสุดยิ่งใหญ่ในประเทศ G-Star 2022 แล้วเกมดังกล่าวก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างใหม่ออกมาให้รับชมกัน โดยจะเป็นการนำเสนอภาพตัวอย่างเกมเพลย์บางส่วน และสภาพแวดล้อมสุดแฟนตาซี สำหรับแพลตฟอร์มพีซีและคอนโซล

ArcheAge 2 เป็นการต่อยอดมาจากเกมภาคแรกที่นำเสนอในรูปแบบ MMORPG ซึ่งกำหนดโดยโลกแซนด์บ็อกซ์ Openworld มีความเป็นแฟนตาซีที่มาพร้อมกับสงครามขนาดใหญ่ที่สามารถขยายอิทธิพลของผู้เล่นเองได้ผ่านระบบเศรษฐกิจ นับตั้งแต่เปิดตัว ArcheAge มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 20 ล้านคนใน 64 ประเทศ รวมถึงอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการเปิดให้บริการแต่คาดว่าจะอยู่ภายในปี 2025

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : กราบในความงาม Project Blood เกมแอคชั่น 3D สุดเด้งจากมือวาดตัวละคร Destiny Child และ Nikke: Goddess of Victory

กรมอนามัย หนุน ผู้ปกครองใช้เวลาเล่นกับบุตรหลานมากขึ้น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมวัย

วัยเด็ก เรียกได้ว่าเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่จะเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา-ภาษา ด้านร่างกาย ด้านสังคม-อารมณ์ และด้านการเรียนรู้

กรมอนามัย-หนุน-ผู้ปกครอง

โดยการใช้เวลาร่วมกันของผู้ปกครองและบุตรหลาน ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอย่างสมวัย

กรมอนามัย แนะ ผู้ปกครองเล่นกับบุตรหลาน ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากงานวิจัยของกรมอนามัยและสำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศไทย (IHPP) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการเด็กปฐมวัยกับการมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่านิทาน การร้องเพลง การเล่นร่วมกัน และการพาเด็กไปเล่นนอกบ้าน กับพ่อแม่และผู้ดูแล พบว่า การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้ปกครอง จะส่งผลต่อการมีพัฒนาการสมวัยทั้งสี่ด้าน (ด้านสติปัญญา-ภาษา ร่างกาย สังคม-อารมณ์ และการเรียนรู้) สูงที่สุด โดยเฉพาะด้านสติปัญญา-ภาษา

อย่างไรก็ตาม เด็กไทยยังมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมดังกล่าวร่วมกับพ่อ แม่ และผู้ดูแลน้อย โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับพ่อมีน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 31 ในขณะที่ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับกับคนอื่นในครอบครัว มีร้อยละ 53 และปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับแม่มากที่สุด ถึงร้อยละ 58 ทั้งนี้ การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้ใหญ่ในครอบครัว จะส่งผลต่อพัฒนาการสมวัยที่ดีเมื่อเทียบกับการที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกับผู้ใหญ่

การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญ
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพราะเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จะมีเชาวน์ปัญญาดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ ดังนั้น ผู้ปกครอง จึงควรให้ความสำคัญในการใช้เวลากับบุตรหลาน ผ่านการเล่นให้มากขึ้น รวมทั้งการอ่านหนังสือ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยการใช้เวลาร่วมกันนี้ มีประโยชน์มากมาย เช่น:

ช่วยกระตุ้นสมองของเด็กให้เกิดวงจรการเรียนรู้
ช่วยเพิ่มหน่วยความจำ ส่งเสริมสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เสริมพัฒนาการเด็ก ตามแนวคิด 3F ‘Family-Free-Fun’
กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แนะนำแนวทางการเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับครอบครัว ตามแนวคิด 3F ได้แก่:

F : Family เล่นกับครอบครัว เพื่อน พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ที่มีทักษะและสร้างแรงจูงใจในการเล่น
F : Free เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างอิสระ ตามความต้องการที่อยากจะเล่น โดยมีมุมเล่น ลานเล่น สนามเด็กเล่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ให้เด็กเล่นที่ไหนก็ได้ โดยดูแลเรื่องความปลอดภัย
F : Fun เล่นให้สุข สนุก มีกิจกรรมหรือสื่อของเล่นหลากหลาย หาง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นไปตามวัย และเน้นธรรมชาติ

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : “ฉีดวัคซีนโควิด-19” ในเด็ก ทำไมมีระยะห่างต่างกัน สำคัญมาก ผู้ปกครองควรรู้

สกศ. ถอดบทเรียน-ระดมไอเดียดันค่าเฉลี่ย PISA-IMD สูงขึ้นต่อเนื่องทุกด้าน

ห้องประชุมดิสทริค เอ็ม บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา บางกอก พระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

สกศ.-ถอดบทเรียน

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก โดยมี นางศิริพร ศริพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา นางอำภา พรหมวาทย์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล แทงมวยพักยก ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณพรกนก วิภูษณวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแลกเปลี่ยน

นายสุเทพกล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาสภาวการณ์การศึกษาทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนนรู้ (Learning Loss) สัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาที่มีอันดับลดลง จึงทำให้เกิดการวิเคราะห์สภาวการณ์การศึกษาของไทยทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อคาดการแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดทำรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับพื้นที่

“สอดคล้องตัวชี้วัดการขับเคลื่อนการศึกษาของไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กำหนดตัวชี้วัดสำคัญให้มีการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยจัดทำแผนยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก เน้นการพัฒนาผลการประเมินใน 3 ดัชนีหลัก คือ 1.ผลการทดสอบ PISA 2.ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือสถาบัน IMD สวิตเซอร์แลนด์ และ 3.ผลการจัดอันดับโดย World Economic Forum (WEF) ทั้งนี้ สกศ. เตรียมขับเคลื่อนการสร้างแผนการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อให้การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน” นายสุเทพกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมแบ่งกลุ่ม Workshop เสนอข้อคิดเห็นตัวชี้วัด 2 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Academic Indicators) และ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคนและแรงงาน (Workforce Indicators) โดย สกศ. จะรวบรวมเป็นแนวทางการจัดทำแผนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการศึกษาของไทย และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศต่อไป

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : เตรียมพร้อมโรงเรียน รับเปิดเทอม

หนึ่งเดียวในโลก! ‘โรนัลโด้’สุดปลื้มยิงประตูในฟุตบอลโลก 5 สมัย

โรนัลโด้

คริสเตียโน โรนัลโด้ กองหน้าตัวเก่งของทีมชาติโปรตุเกส ยอมรับว่ารู้สึกปลาบปลื้มใจมากที่ทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกได้ถึง 5 สมัย

CR7 ซัดจุดโทษเป็นประตูให้ทัพฝอยทองขึ้นนำ กานา 1-0 ก่อนจบเกมจะชนะไปด้วยสกอร์ 3-2 และกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงในฟุตบอลโลกได้ 5 สมัย แทงบอลโลก2022 ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกเป็นเกียรติมาก

“นี่เป็นช่วงเวลาที่สวยงามมาก สถิติโลกและการเป็นนักเตะคนเดียวที่ยิงในฟุตบอลโลก 5 สมัย ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจมาก” โรนัลโด้ กล่าว

“สิ่งสำคัญคือชัยชนะของทีม เรื่องราวนั้น (กับ แมนฯยูไนเต็ด) จบลงแล้ว ผมมีสมาธิกับฟุตบอลโลกเท่านั้น อย่างที่บอกไป เราต้องการเริ่มต้นอย่างถูกต้อง เราชนะ, เล่นดี ผมได้ช่วยทีม”

“อย่างอื่นไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือทีมชาติ”

อัพเดทข่าวกีฬา เพิ่มเติม : “เทียร์นีย์” ซัดโทน! อาร์เซนอล เฉือนหวิว ซูริค 1-0 ฉลุยรอบน็อกเอาท์สบายๆ

เว็บแทงบอล จ่ายจริง

เว็บแทงบอล จ่ายจริง ที่พร้อมให้คุณได้เข้ามาทำเงินได้แบบง่ายๆแล้ววันนี้ 

เข้ามาแทงบอลกับ  เว็บแทงบอล จ่ายจริง ที่พร้อมจ่ายให้คุณทุกยอดถอนและคุณได้เข้ามาทำเงินได้ง่ายๆได้แล้วตอนนี้เป็นเว็บที่เหล่านักพนันเลือกเข้ามาเดิมพันกันมากที่สุดเพราะมีพนันบอลชุดแตกมาให้คุณได้เข้ามาทำรายการได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราได้แล้วเมื่อเลือกเข้ามาทะเลาะกับเรายังมีข้อดีมากมายให้คุณได้เข้ามาร่วมสนุก ทีเด็ดแทงบอลโลก เช่นเข้าเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาและรับความปลอดภัยได้อย่างลงตัวและไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโกงมีโอกาสในการแทงบอลได้ทำกำไรรับเงินได้แบบคุ้มค่าได้ดียิ่งขึ้นและยังมีอัตราการจ่ายเงินรางวัลและค่าน้ำดีกว่าเว็บอื่นๆมีแล้วเช่นของการแทงบอลหลากหลายให้คุณได้เข้ามาร่วมสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาแทงบอลขั้นต่ำเพียงแค่ 1 บาทเท่านั้นและถ้าหากใครกำลังมองหาเว็บพนันบอลที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นกับเราให้เราได้แล้ววันนี้ทำบัตรผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราได้โดยตรงและเข้าเล่นได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการมีเทคนิคการแทงบอลที่เป็นตัวช่วยเสริมให้คุณได้เข้ามารับโปรโมชั่นและเครดิตฟรีพร้อมจะให้คุณรับประกันหรือว่ามากคุณเข้ามาเล่นแล้วคุณจะไม่เสียเงินเบอร์ศูนย์เปล่าแน่นอน 

เว็บแทงบอล-จ่ายจริง

เว็บแทงบอล จ่ายจริง กลับเว็บพนันบอลที่ไม่มีประวัติทางด้านการโกงและเป็นเว็บพนันบอลที่ดีที่สุด 

 เว็บแทงบอล จ่ายจริง เป็นเว็บที่ปลอดภัย ทั้งด้านการโกงและเป็น เว็บพนันบอล ดีที่สุด ให้คุณได้เข้ามาร่วมเดิมพันและเรายังเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์สามารถเลือกแทงบอลได้หลากหลายประเภทไม่พลาดทุกคู่แมตสุดฮิตในตอนนี้และยังสามารถเข้ามาร่วมเดิมพันกับพนันบอลเว็บของเราเว็บของเรานั้นมีการแทงบอลออนไลน์ที่พร้อมให้คุณได้เข้ามาร่วมสนุกกับกีฬาฟุตบอลที่เข้าสู่ระบบได้แบบง่ายๆและเป็นเว็บที่พร้อมให้คุณได้เข้ามาแทงบอลได้ทุกเมื่อ คุณสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรามีบอลมากมายไม่ว่าจะเป็นบอลสเต็ปบอลคู่บอลเดี่ยวและอื่นๆให้คุณได้เข้ามาร่วมเดิมพัน เป็นมิติใหม่ของการทำงานมีการอัพเดทเกมบอลได้ใหม่มาให้คนได้เข้าร่วมสนุกอยู่เสมอ 

เว็บพนันบอล-ดีที่สุด

เว็บพนันบอล ดีที่สุด ทำเงินให้คุณได้ดีที่สุดและสามารถเข้าเล่นได้ทุกเมื่อ 

เว็บแทงบอล จ่ายจริง ที่ทำเงินให้คุณได้ดีที่สุดและสามารถเข้ามาเล่นได้ทุกเมื่อก็ต้องเว็บเราเท่านั้นเพราะคุณสามารถเข้ามาเล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเว็บที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานและคงได้พบกับความทันสมัยและการเข้าเล่นที่มีระบบเสถียรเพื่อให้คุณได้เข้ามาพบกับการถ่ายทอดสดการแทงบอลที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศและสมจริงและยังสามารถเข้ามาร่วมแทงบอลกันแต่ฟรีเพราะเรามีเครดิตแจกให้คุณได้เข้ามาร่วมรับได้ตลอดในทุกวันและเป็นเว็บที่ให้คุณทุกยอดถอนและไม่เพียงแค่นี้คุณยังจะพบกับการเล่นรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครสามารถเข้ามาเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเป็นเว็บ แทงบอลออนไลน์ W88 ที่รองรับผู้เล่นมากกว่าวันละ 1 แสนคนให้ทนได้เพราะเข้ามาพบกับความแปลกใหม่และยังมีทีเด็ดบอลให้คุณได้เข้ามาร่วมลุ้นการแทงบอลได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการฝากไวถอนง่ายเป็นเว็บที่มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติที่สามารถใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกรุ่นเพียงแค่คุณมีอินเตอร์เน็ตเท่านั้นและยังมีระบบป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้เล่น แทงบอล ทุกท่านเรียกสั้นๆได้ง่ายๆเลยว่าเป็นเว็บบอลฝากถอนโอนไวและทำรายการได้ดีที่สุดรับประกันได้ว่าเมื่อคุณเข้าพักกับเราแล้วคุณจะพบกับความทันสมัยและความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องถอนได้จริงเมื่อคุณต้องการถอนก็ยังไม่ติดเงื่อนไขและกฎกติกาใดๆที่เราไม่ได้ตั้งขึ้นมา 

รวมมาตรการแก้หนี้จากแบงก์รัฐ จัดหนักทั้งสินเชื่อบุคคล-บ้าน-บัตรเครดิต

รวมมาตรการแก้หนี้จากแบงก์รัฐ จัดหนักทั้งสินเชื่อบุคคล-บ้าน-บัตรเครดิต

ธุรกิจ

มัดรวมมาตรการแก้หนี้จากแบงก์รัฐ ในงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” เช็กเลยธนาคารแต่ละแห่งมีมาตรการแก้หนี้อะไรบ้าง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (GFA) ร่วมกันจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งแรกโดยมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้าและประชาชน พร้อมนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้มาตรการของรัฐ และของสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน ร่วมให้บริการภายในงานมากมาย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. 65 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/ เพื่อแจ้งความประสงค์มาติดต่อขอแก้ไขหนี้ พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้ตลอดงานทั้ง 3 วัน สำหรับงานนี้จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

การแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิม

การแก้ไขหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการปรับเงื่อนไขการชำระนี้ เพื่อช่วยผ่อนปรนภาระหนี้ของประชาชนและผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ได้แก่

 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : การปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ ลดภาระค่างวดและแบ่งตัดเงินต้นสูงสุด 20% หรือหากเป็นลูกหนี้สถานะ NPL และสามารถชำระหนี้ปิดบัญชีได้จะได้รับการลดดอกเบี้ยค้างทั้งหมด
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) : แก้หนี้สินเชื่อบ้าน สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL จะได้รับการลดเงินงวดผ่อนชำระ พร้อมกับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ระยะเวลานาน 2 ปี โดยเดือนที่ 1-10 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี เดือนที่ 11 – 21 อัตราดอกเบี้ย 1.99% – 2.00% ต่อปี และเดือนที่ 22-24 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% ต่อปี
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : มาตรการชำระดีมีคืนไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับลูกหนี้ปกติ และลดดอกเบี้ย 50% สำหรับลูกหนี้ NPLs และส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย : มาตรการเอ็กซิมสนับสนุนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ยืดหนี้สูงสุด 12 เดือน ผ่อนดีมีคืนดอกเบี้ย 2%

การสร้างรายได้ผ่านการสร้างอาชีพหรืออาชีพเสริม

เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ให้เพียงพอต่อการชำระหนี้ ซึ่งจะสามารถลดปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนได้ในระยะยาว และสามารถขอรับสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเป็นแหล่งทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เช่น

 • ธนาคารออมสิน : สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ให้กู้ไม่เกินรายละ 20,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : สินเชื่อเพื่อ SMEs ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 12 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 24 เดือน
 • ธนาคารกรุงไทย : สินเชื่อ Krungthai SME Smart Shop วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR ต่อปี
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย : สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง เพื่อช่วยเหลือ Start Up ให้ส่งออก วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ใช้บุคคลค้ำประกัน และสินเชื่อเอ็กซิมสร้างธุรกิจเพื่อบุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย ใช้หนังสือค้ำประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตรากำไรพิเศษ 1.99% ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือนแรก
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) : โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบันการเงินระยะที่ 7 วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด 10 ปี ยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกัน

การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนด้วยการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ

เพื่อให้ประชาชนสามารถมีรายได้ที่เพียงพอและมั่นคง และการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน เพื่อสร้างความตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงการเป็นหนี้และมีการวางแผนทางการเงิน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน เช่น

 • ธนาคารออมสิน : การส่งเสริมการออมผ่านเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี ดอกเบี้ยแบบ Step up สูงสุด 9% ต่อปี ในปีที่ 10 คิดเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.45% ต่อปี
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : การให้คำปรึกษาทางออกให้ธุรกิจโดยโค้ชมืออาชีพ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การให้บริการคำปรึกษาทางการเงินผ่าน บสย. F.A. Center การให้คำปรึกษาผ่านโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนโดยธนาคารแห่งประเทศไทย การให้ข้อเสนอแนะในการประกอบธุรกิจ
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : การให้ความรู้ทางการเงินโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนการออมแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจตลอดงาน เช่น การตรวจข้อมูลเครดิตโดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด การขายสินทรัพย์ NPA ของสถาบันการเงิน บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด รวมทั้งกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยผู้ทรงคุณวุฒิตลอดงาน

สำหรับกำหนดจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ฯ ในครั้งต่อไปอีก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ คือ

 • ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18-20 พ.ย. 65 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
 • ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16–18 ธ.ค. 65 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
 • ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี วันที่ 20–22 ม.ค. 66 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน
 • ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา วันที่ 27–29 ม.ค. 66 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพื่อเข้ารับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ โดยการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้จะช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่มีอยู่ได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับศักยภาพในการชำระหนี้ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมความรู้และการสร้างวินัยทางด้านการเงิน เพื่อที่จะหลุดพ้นจากกับดักหนี้สินได้อย่างยั่งยืน

อัพเดททุกข่าวสารของแวดวงธุรกิจได้ที่นี่  >>> เงินเฟ้อไทยเดือน ก.ย.เหลือ 6.41% นักวิเคราะห์คาดผ่านจุดพีคแล้ว

คนดูเป็นล้าน! สาวถูกหวย ถือลอตเตอรี่ปึกใหญ่ ไปขอลาออกจากงาน ถูกจริงไม่จกตา

คนดูเป็นล้าน! สาวถูกหวย ถือลอตเตอรี่ปึกใหญ่ ไปขอลาออกจากงาน ถูกจริงไม่จกตา

สังคม

ผู้ใช้ TikTok ชื่อ @eingeye_27 หรือ คุณอิงอาย สาวพนักงานในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี โพสต์คลิปสุดไวรัล ที่คนดูไปแล้วเกือบ 2 ล้านครั้ง หลังเจ้าตัวเดินไปขอลาออกจากงาน พร้อมกับถือลอตเตอรี่ปึกใหญ่ไปด้วยในมือ โดยเจ้าตัวบอกว่าขอลาออกเพราะว่าถูกหวยมาเยอะ โดยเธอเดินไปที่โต๊ะหัวหน้างานแล้วบอกว่า “หัวหน้าคะ หนูถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 หนูขอลาออกค่ะ” จากนั้นก็โชว์ปึกลอตเตอรี่ให้หัวหน้าดู แล้วบอกว่า “ซื้อมาหลายใบอยู่ค่ะ”

อย่างไรก็ตาม ในเหตุผลที่ระบุในใบลาออกจากพนักงานหน่วยราชการ เจ้าตัวเขียนว่า “ไปดูแลธุรกิจครอบครัว”

ซึ่งหลังคลิปไวรัลออกไป คุณอิงอายก็ทำอีกคลิปชี้แจงว่า การลาออกในคลิปเป็นเรื่องจริง ส่วนที่ถูกหวยก็ถูกจริงๆ แต่ไม่ได้ถูกรางวัลใหญ่ แต่ก็ถือว่าถูกหวยได้เงินมาเยอะอยู่ เป็นจำนวนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนเหตุผลจริงๆ ที่ขอลาออกจากงานนั้น เพราะตอนนี้เธอทำธุรกิจส่วนตัวมาได้สักพักแล้ว และทำงานในหน่วยราชการมา 8 ปี ถึงเวลาที่จะขอออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆ ดูบ้าง

ซึ่งการลาออกครั้งนี้ ต่อให้ไม่ถูกลอตเตอรี่สักใบเลย ก็จะลาออกอยู่แล้ว วางแผนเอาไว้นานแล้ว เพียงแค่จังหวะมันบังเอิญมาตรงกันพอดีเท่านั้นเอง

อัพเดททุกข่าวสารของสังคมบ้านเมืองได้ที่นี่  >>> “สนธิรัตน์”ประธานทอดผ้าป่าสำนักสงฆ์ป่าเวฬุวัน นครศรีธรรมราช

ธปท. มอง GDP ไทยปี 66 โตน้อยกว่า 3% หากท่องเที่ยว-ส่งออก-บริโภคเอกชนต่ำ

ธปท. มอง GDP ไทยปี 66 โตน้อยกว่า 3% หากท่องเที่ยว-ส่งออก-บริโภคเอกชนต่ำ

เศรษฐศาสตร์

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ระบุว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 66 อาจจะมีโอกาสเติบโตได้ต่ำกว่า 3% หากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่ำกว่า 19 ล้านคน จากเป้าหมายที่ 21 ล้านคน รวมทั้งถ้ามูลค่าการส่งออกติดลบมากกว่า 2% จากเป้าเติบโตได้ 1.1% และการบริโภคภาคเอกชน เติบโตต่ำกว่า 1% จากเป้า 3.3%

นายเมธี ระบุว่า ในปี 2566 เศรษฐกิจโลกจะเผชิญความท้าทายมากขึ้น ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ประมาณการล่าสุดเมื่อเดือน ต.ค.ว่า ปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตได้ 2.7% ลดลงจากปี 65 ที่คาดว่าจะโตได้ 3.2% ซึ่งเป็นการปรับประมาณลงค่อนข้างมากจากเดือน ก.ค. พร้อมมองว่าปีหน้าอัตราเงินเฟ้อของประเทศเศรษฐกิจหลักจะยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ตลาดการเงินมีความผันผวน เพราะประเทศเศรษฐกิจหลักจะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่ดอกเบี้ยเร่งตัวมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ทุกครั้ง และค่าเงินดอลลาร์ยังมีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่อง รวมทั้งภาระหนี้ในหลายประเทศเร่งตัวสูงขึ้น ซึ่งเรื่องดอกเบี้ยจะเป็นตัวซ้ำเติมเศรษฐกิจ โดยประเด็นทั้งหมดนี้ ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวได้ท่ามกลางความไม่แน่นอน โดยปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.3% และปี 66 อยู่ที่ 3.8% แรงส่งหลักยังมาจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชน โดยปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.5 ล้านคน และปีหน้าเพิ่มเป็น 21 ล้านคน ขณะที่ภาคการส่งออกปีนี้ คาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 8.2% ส่วนปี 66 จะลดลงเหลือ 1.1% ตามการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก ส่วนอัตราเงินเฟ้อปีนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 6.3% หลังจากนี้จะทยอยลดลงต่อเนื่องจากเดือน ก.ย.65 ส่วนปี 66 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.6% เข้าสู่กรอบเป้าหมายของ ธปท. ที่ 1-3%

“ในปีหน้าไทยถือเป็น 1 ใน 14 ประเทศ จาก 70 กว่าประเทศที่อัตราเงินเฟ้อจะทยอยลดลง และกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย โดยอัตราเงินเฟ้อของไทยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานและอาหาร ทำให้ที่ผ่านมาอาจจะได้เห็นการส่งผ่านต้นทุนไปสู่ผู้บริโภคบ้าง ส่วนปีหน้าราคาสินค้าก็อาจจะยังอยู่ในระดับสูงอยู่บ้าง แต่ก็เชื่อว่าจะน้อยกว่าปีนี้อยู่พอสมควร” นายเมธี กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “โจทย์ท้าทายเศรษฐกิจไทย 2023” ในงานสัมมนา Thailand 2023 : The Great Remake เศรษฐกิจ

อย่างไรก็ดี ธปท.ได้มีการประเมินว่ากรณีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยในปี 66 จะขยายตัวได้ต่ำกว่า 3% คือหากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่ำกว่า 19 ล้านคน จากเป้าหมายที่ 21 ล้านคน รวมทั้งถ้ามูลค่าการส่งออกติดลบมากกว่า 2% จากเป้าเติบโตได้ 1.1% และการบริโภคภาคเอกชน เติบโตต่ำกว่า 1% จากเป้า 3.3%

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะต้องขยับขึ้นไปสูงเกิน 5% ซึ่งต้องมาจากระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 144 ดอลลาร์/บาเรล แต่ก็เป็นไปได้ยากถ้าไม่มีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์

หากมีปัจจัยเหล่านี้จึงจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ประเด็นเหล่านี้มีความเป็นไปได้แต่ก็น้อย จะต้องเห็นภาพรวมนักท่องเที่ยวลดลงมาก ต่ำกว่า 19 ล้านคน ขณะที่มูลค่าการส่งออกจะต้องกลับมาติดลบอย่างน้อย 2% จากที่คาดการณ์ 1.1% การบริโภคเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.3% ก็จะต้องลดลงมาเหลือ 1%

นายเมธี กล่าวอีกว่า ภาวะการเงินของประเทศไทยยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย แม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว 2 ครั้ง สู่ระดับ 1% ต่อปี แต่ก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ ขณะที่ระบบการเงินยังมีเสถียรภาพ โดยในแง่ของธนาคารพาณิชย์ ตลาดการเงินโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนเงินบาทมีการอ่อนค่าลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่เป็นการอ่อนค่าที่สอดคล้องกับภูมิภาค

ขณะที่ทุนสำรองระหว่างประเทศคิดเป็น 3 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพสูง ส่วนเงินทุนไหลออกอาจจะมีบ้างในตลาดพันธบัตร ขณะที่ตลาดหุ้นนั้นยังเป็นการนไหลเข้า ซึ่งโดยรวมตั้งแต่ต้นปี ทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรเงินทุนไหลเข้ายังเป็นบวกอยู่

“ตั้งแต่ต้นปีพบว่าเงินบาทอ่อนค่าแล้ว 12% ขณะที่ดัชนีค่าเงินบาทเทียบกับประเทศคู่ค้า 25 ประเทศ พบว่า อ่อนค่าลง 1.8% ซึ่งการอ่อนค่าดังกล่าวยังไม่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ แต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนการเคลื่อนย้ายเงินทุน ต้องบอกว่า ไทยยังเป็นประเทศที่มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ ดังนั้นหากการท่องเที่ยวยังเป็นไปตามที่คาดการณ์ มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยเดือนละ 1 ล้านคน คงได้เห็นการเป็นบวกของดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งตรงนี้จะช่วยพยุงค่าเงินให้มีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ก็ยอมรับว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากว่าระยะต่อไปค่าเงินดอลลาร์จะเป็นอย่างไร โดยยังต้องติดตามการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันที่ 2-3 พ.ย.นี้ โดยตลาดยังคาดว่าเฟดจะขยับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75%” นายเมธี กล่าว

สำหรับการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อ smooth takeoff นั้น ธปท. ยังคงดำเนินนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยคงไม่รุนแรงเหมือนในหลายประเทศ แต่จะทำให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ มีการชั่งน้ำหนักกับหลายเป้าหมาย เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ เสถียรภาพเศรษฐกิจ ภาคครัวเรือน หนี้เอกชน โดยปัจจัยเหล่านี้จะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีในการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

พร้อมมองว่า สิ่งที่ไม่ควรทำ คือมาตรการระยะสั้นหรือมาตรการที่ออกมาเฉพาะหน้า เพราะจะมีผลเสียในระยะยาว ส่งผลให้ตลาดการเงินปั่นป่วน นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น นอกจากนี้ สิ่งที่ไม่ควรทำอีกประการ คือ การออกนโยบายที่ไม่สอดคล้องกัน ไปคนละทิศละทาง นโยบายประชานิยมที่อาจบิดเบือนการทำงานของระบบการเงิน และสร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว

 

“เทียร์นีย์” ซัดโทน! อาร์เซนอล เฉือนหวิว ซูริค 1-0 ฉลุยรอบน็อกเอาท์สบายๆ

“เทียร์นีย์” ซัดโทน! อาร์เซนอล เฉือนหวิว ซูริค 1-0 ฉลุยรอบน็อกเอาท์สบายๆ

ข่าวกีฬา

การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดสุดท้าย บาคาร่า 10 บาท ระหว่าง อาร์เซนอล เปิดสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ เอฟซี ซูริค

ปืนใหญ่ อาร์เซนอล ลงเล่นนัดสุดท่ายกลุ่มเอ ต้องลุ้นแชมป์กลุ่มสู้กับพีเอวี ไอนด์โฮเฟ่น โดยพวกเขาขอผลการแข่งขันที่ดีกว่าหรือเท่ากับคู่ของยอดทีมกังหันลม

ทีมมีการโรเตชั่นอยู่หลายตำแหน่ง ร็อบ โฮลดิ้ง, คีแรน เทียร์นี่ย์, โมฮาเหม็ด เอลเนนี่, อัลบิร์ต แซมบี้ โลกองก้า, รีส เนลสัน และ เอ็ดเวิร์ด เอ็นเคเทียห์ ได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริง

ผลปรากฏว่า อาร์เซน่อล เอาชนะ เอฟซี ซูริค ไป 1-0 โดย อาร์เซนอล ได้ประตูจาก คีแรน เทียร์นีย์ นาทีที่ 17

จากชัยชนะดังกล่าวให้ อาร์เซน่อล เก็บเพิ่มเป็น 15 คะแนน เข้ารอบน็อกเอาต์ในฐานะแชมป์กลุ่ม ส่วน พีเอสวี ไอน์โฮเฟน จบอันดับ 2 ต้องไปเล่นเพลย์ออฟ

ผลคู่อื่นๆ

เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม 1-0 ลาซิโอ

โมนาโก 4-1 เรดสตาร์ เบลเกรด

มิดทิลแลนด์ 2-0 สตวร์ม กราซ

โอลิมเปียกอส 0-2 น็องต์ส

การาบัก 1-1 ไฟรบวร์ก

แทร็บซอนสปอร์ 1-0 เฟเรนซ์วารอส

เชริฟฟ์ ติราสปอล 1-0 โอโมเนีย นิโคเซีย

อาร์เซนอล 1-0 เอฟซี ซูริค

โบโด/กลิมท์ 1-2 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน

โรมา 3-1ลูโดโกเรตส์

เรอัล เบติส 3-0 เอชเจเค เฮลซิงกิ

แรนส์ 1-1 เออีเค ลาร์นาก้า

ดินาโม เคียฟ 0-2 เฟเนร์บาห์เช

อูนิโอน แซงต์ ชิลลัวส์ 0-1 อูนิโอน เบอร์ลิน

บราก้า 2-1 มัลโม

แทงบอล

เข้ามา แทงบอล กับทางเว็บของเรา เป็นเว็บพนันบอลที่ดีที่สุด 

เข้ามา แทงบอล กับทางเว็บของเราเป็นเว็บพนันบอลที่ดีที่สุดและยังมีค่าน้ำดีมีอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่สูงกว่าเว็บอื่นให้คุณได้เข้ามาแทงบอล แทงบอลโลก กับทางเว็บเราได้ทุกคู่ในเว็บเดียวเป็นเว็บที่มีบอลหลากหลายชนิดให้คุณได้เข้ามาร่วมแทงบอลไม่ว่าจะเป็นบอลแทงบอลคู่บนเดียวคุณก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นกับเราได้ทุกคู่เป็นเว็บที่ทำให้ธุรกิจทางการเงินด้วยระบบออโต้อัตโนมัติที่คุณสามารถทำรายการได้ด้วยตัวเองบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

แทงบอล

เข้ามา แทงบอล กับทางเว็บของเราที่เว็บพนันบอลถูกกฎหมาย

แทงบอล โดยที่เพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับทางเว็บเราโดยที่คุณไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นใดๆให้ยุ่งยากให้คุณได้เข้ามาเลือกลงทุนและ เล่นพนันบอล กับทางเว็บของเราและยังมีเครดิตอีกมากมายที่จะให้คุณได้เข้ามาเป็นเจ้าของได้แบบฟรีๆเพียงแค่มีกี่ขั้นตอนเข้านั้นเรานั้นพร้อมอัพเดทข้อมูลใหม่ๆให้คุณได้เข้ามารับรู้และมีตารางการแข่งกันแข่งบอลให้คุณได้เข้ามาเล่นอยู่ตลอดและสามารถเข้ามาลงเดิมพันกับทางเว็บของเราได้แบบอิสระโดยที่ไม่มีข้อต่อข้อแม้ใดทั้งสิ้นเป็นเว็บไซต์ที่ร่วมเดิมพันโดยที่ไม่มีขั้นต่ำ 

เว็บพนันบอล ถูกกฎหมาย

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงให้คุณได้เข้ามาแทงบอลกับทางเว็บของเรา 

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงให้คุณได้เข้ามา แทงบอล กับทางเว็บของเราได้ทุกเมื่อและต้องบอกก่อนเลยว่าเว็บของเรานั้นเป็นเว็บที่ทุนน้อยก็สามารถเข้ามากอบโกยกำไรได้แบบมหาศาลและไม่จำเป็นต้องมีทุนเยอะก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นกับทางเว็บของเราได้แบบง่ายๆเป็นเว็บที่ทำเงินได้ดีและมีเทคนิคการเล่น เว็บพนันบอล ถูกกฎหมาย ให้คุณได้เข้ามาศึกษาและเล่นกับทางเว็บของเราได้และเว็บของเรานั้นเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เข้ามาเล่นโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นและไม่มีการหักค่าบริการแม้แต่บาทเดียวให้คุณได้เข้ามาพบกับความคุ้มค่าในการลงเดิมพันแทงบอลกับทางเว็บเราบอกได้เลยว่าคุณจะต้องประทับใจแน่นอนเมื่อเลือกเข้ามาเล่นกับทางเว็บเรา เว็บพนันออนไลน์ 2022 เพราะเรานั้นทำกำไรให้คุณได้แบบจริงๆและแตกง่ายในทุกการเดิมพันไม่ว่าคุณจะได้เท่าไหร่เราก็จะพร้อมจ่ายที่สุดยอดถอน