ห่วงเด็กไทย “ก่อหนี้” สูง เตรียมเร่งปลูกฝัง “การออม”

การเงิน

ห่วงเด็กไทย “ก่อหนี้” สูง เตรียมเร่งปลูกฝัง “การออม”

 การเงิน

เมื่อต้นสัปดาห์นี้เองหน้าเศรษฐกิจของไทยรัฐลงข่าวพาดหัวตัวโตพอสมควรเอาไว้ว่า “ห่วงเด็กไทยก่อหนี้เกินตัว” บิ๊กตู่เร่ง “กอช.” ปลูกฝังการออมในกลุ่มเยาวชน…พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของเด็กๆที่ทำให้บิ๊กตู่ต้องออกมาสั่งการอีกเรื่องด้วยความเป็นห่วงอนาคตของชาติ

ผู้แถลงข่าวนี้ก็คือ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ นั่นเอง

มีเนื้อหาโดยสรุปว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ กอช.เร่งขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาโดยด่วนเพื่อดึงกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้หันมาออมทรัพย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสัดส่วนการออมของเยาวชนมีจำนวนน้อย อีกทั้งยังมีแนวโน้มในการสร้างหนี้สูงขึ้นอีกด้วย

กอช.จึงเข้าไปเสริมให้ความรู้ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อให้เริ่มออมได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี ขณะเดียวกันจะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการผลักดันการจัดทำหลักสูตรการเรียนวิชาการออมขึ้นมาเป็นวิชาบังคับเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในการใช้เงิน และหันมาออมมากขึ้น

รายละเอียดของข่าวยังมีเยอะกว่านี้…แต่ผมขอหยิบมาเฉพาะประเด็นข้างต้นนี้เท่านั้น เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ก่อนอื่นคงต้องบอกว่า ผมก็รู้สึกกังวลใจเช่นกันที่เยาวชนไทยของเรามีสัดส่วนการออมน้อยลง และก่อหนี้สูงขึ้นตั้งแต่เด็กๆ หากจะมีหนทางใดที่จะช่วยให้เด็กไทยหันมารู้จักออมหรือเก็บหอมรอมริบมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่สมควรกระทำ

อัพเดทข่าวการเงิน มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม :  “เอกนิติ” เคลื่อน “ทีทีบี” สู่ ‘การสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นของคนไทย’